cennik

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej - do 100,00 złotych + VAT za każdą rozpoczętą godzinę porady. 

 

Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia sprawy sądowej ustalane jest indywidualnie z klientem i zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania, w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu.

 

Podstawą ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

 

Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym od każdej dokonanej w sprawie czynności.

 

Ponadto dla klientów, którzy nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na ustalone uprzednio raty.