Sprzeciw od nakazu zapłaty

Radcowie prawni Kancelarii świadczą pomoc w zakresie sporządzania sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych oraz zarzutów od nakazów zapłaty.

Pomoc w zakresie powyższych spraw obejmuje również prowadzenie sprawy i reprezentowanie na rozprawach w Sądzie.

Kancelaria udziela pomocy na każdym etapie spraw związanych z wydaniem i egzekwowaniem nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych, tj. na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Ponadto Kancerlaria świadczy pomoc prawną w odzyskaniu długu spłaconego w całości lub w części, jeżeli roszczenie wierzyciela było przedawnione lub z innych przyczyn nienależne.
 
WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA.
 
Dokumenty potrzebne do analizy sprawy można również przesłać na pocztę elektroniczną Kancelarii: biuro@kancelariazawisza.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie daty kiedy przesyłka z Sądu lub od Komornika Sądowego została odebrana oraz numeru telefonu do kontaktu. W załączeniu należy przesłać wyraźny skan lub fotografię całego pozwu, wraz z jego załącznikami oraz nakazu zapłaty lub pisma od Komornika Sądowego, a także wszelkich dokumentów otrzymanych przesyłką pocztową. 
 
 
W ramach analizy radcowie prawni Kancelarii oceniają sprawę pod kątem ewentualnego przedawnienia i innych błędów skutkujących uchyleniem nakazu zapłaty. 

Zadzwoń:

Kancelaria Zawisza w Gliwicach: 32 237 00 87, 663 73 65 53 lub napisz: biuro@kancelariazawisza.pl,

Kancelaria Zawisza w Raciborzu: 32 400 99 47, 607 42 83 61 lub napisz: zawisza.kancelaria@o2.pl.