Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria zajmuje się wspieraniem zarówno osób fizycznych, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów w zakresie wyznaczanym przez prawo gospodarcze i handlowe. Pomagamy zarówno w tworzeniu umowy, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w zgłaszaniu do odpowiednich organów, słowem – we wszystkich czynnościach składających się na zakładanie spółek prawa handlowego. Wspieramy przedsiębiorstwa przez cały czas istnienia, od założenia, przez fazę istnienia, aż po fazę schyłkową: od spraw o podwyższenie kapitału zakładowego aż po postępowania upadłościowe.

Kancelaria świadczy pomoc w:

  • zakładaniu spółek handlowych i innych podmiotów oraz ich kompleksowej obsłudze prawnej,
  • w rejestracji i przekształcaniu wszystkich podmiotów gospodarczych, a także przygotowywaniu umów oraz kontraktów,
  • przygotowywaniu i weryfikacji dokumentów prawnych.