Prawo administracyjne

Ogół stosunków pomiędzy instytucjami oraz organami o charakterze administracyjnym a obywatelami reguluje szczegółowo prawo administracyjne (ustrojowe, materialne, a także procesowe). Nasza kancelaria wspiera klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed:

  • organami administracji publicznej,
  • instytucjami państwowymi i samorządowymi,
  • sądami powszechnymi oraz WSA i NSA,
  • administracyjnymi organami egzekucyjnymi.

Ponadto kancelaria świadczy pomoc w postaci:

  • doradztwa oraz sporządzania i opiniowania stosownych pism i wniosków we wspomnianych postępowaniach (odwołań od decyzji, skarg, zażaleń na postanowienia, wniosków urzędowych, pism przygotowawczych, itp.),
  • sporządzania skarg kasacyjnych do NSA,
  • pomocy w uzyskiwaniu zezwoleń oraz koncesji przez przedsiębiorców i osoby fizyczne (np. decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia konserwatorskie, itp.),
  • badania stanu prawnego przedsiębiorstw,
  • wydania pisemnych opinii na temat umów,
  • sporządzania skarg na akty prawa miejscowego.