Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej. W ramach tych usług oferujemy wszechstronną analizę sytuacji osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w kontekście przepisów prawa upadłościowego, z objaśnieniem poszczególnych etapów postępowania upadłościowego i celów jakim to postępowanie służy. 

W ramach analizy Kancelaria dokonuje indywidualnej oceny pod kątem spełnienia przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Udzielamy doradztwa zarówno na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (poprawne wypełnienie wniosku, skompletowanie wymaganych dokumentów), jak również na etapie postępowania upadłościowego, wszczętego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ JEST BEZPŁATNA.

Zadzwoń: 663 73 65 53 radca prawny Michał Zawisza.