Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego w postaci reprezentowania w sprawach:

• o rozwód,

• separację,

• podział majątku wspólnego małżonków,

 alimenty,

 unieważnienie małżeństwa,

 ustalenie kontaktów z dziećmi,

 spraw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,

 ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa.

Ponadto Kancelaria oferuje pomoc w zakresie egzekwowania kontaktów rodzica z dzieckiem w przypadkach ich utrudniania przez drugą stronę.