Prawo nieruchomości


Badanie stanu prawnego nieruchomości
obejmujące wszechstronną analizę stanu prawnego nieruchomości mające zmierzać do oceny możliwych zagrożeń prawnych.

 

Badania takie podejmowane są przed zakupem nieruchomości lub na etapie przed inwestycyjnym, umożliwiają wykluczenie nabycia nieruchomości dotkniętej wadą prawną z powodu obciążenia prawami osób trzecich.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie doradztwa i reprezentacji we wszelkich postępowaniach mających na celu regulację i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej, wykreślenie obciążeń wpisanych do księgi wieczystej pochodzących z dawnych ksiąg wieczystych, założenie księgi wieczystej oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, a także reprezentowanie i obrona interesów stron w postępowaniu administracyjnym, których przedmiotem jest wywłaszczenie lub ograniczenie prawa własności, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym przy transakcjach obrotu nieruchomościami.
 

Nasze działania obejmują między innymi przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy czynnościach obrotu nieruchomościami i profesjonalną reprezentację na etapie ujawniania praw w księgach wieczystych, a także reprezentację interesów klienta w postępowania podatkowych dotyczących nabycia praw do nieruchomości