Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa karnego. Reprezentujemy interesy zarówno osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych, na każdym etapie postępowania.

Nasze działania w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na:

  1. reprezentacji osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
  2. obronie oskarżonych w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia, a także w sprawach karnoskarbowych,

  3. reprezentacji osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym,

  4. sporządzaniu i popieraniu w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia,

  5. reprezentacji w postępowaniach karnych wykonawczych; sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny.