Prawo podatkowe

Nasza Kancelaria wspiera klientów w sprawach z zakresu prawa podatkowego przed:
  • organami skarbowymi, tj. Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Urzędami Celno - Skarbowymi, Urzędami Skarbowymi,
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Do zakresu oferowanych usług należą sprawy związane z:
  • prowadzonymi postępowaniami podatkowymi,
  • prowadzonymi kontrolami skarbowymi,
  • prowadzoną egzekucją skarbową,
  • pomocą w kontaktach z organami skarbowymi w zakresie bieżącej działalności podatnika.

Powyższe usługi świadczone są w formie:
  • doradztwa prawnego oraz sporządzania i opiniowania stosownych pism i wniosków we wspomnianych postępowaniach (odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, wniosków urzędowych, pism przygotowawczych, itd.),
  • sporządzania skarg i zażaleń do WSA, skarg kasacyjnych i zażaleń do NSA,
  • reprezentacji przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi w wyżej wymienionych sprawach.