Prawo spadkowe

Kwestie związane przejściem praw oraz obowiązków majątkowych po zmarłym reguluje prawo spadkowe. Nasza kancelaria radców prawnych zapewnia wsparcie w postaci porad, ale nie tylko. Zajmujemy się również takimi czynnościami jak m.in.:

  • sporządzenie testamentu (doradztwo przy jego przygotowywaniu - by jego wiarygodność nie budziła wątpliwości),
  • przygotowanie wniosków o podział bądź zabezpieczenie majątku,
  • sporządzenie pism procesowych w sprawach sądowych,
  • obliczanie udziału w majątku,
  • kwestionowanie ważności testamentu,
  • dochodzenie roszczeń o zachowek,
  • zgromadzenie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w postępowaniu sądowym.

Polskie prawo spadkowe przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia, tzn. dziedziczenie testamentowe oraz ustawowe. Nasza kancelaria zapewnia wsparcie w obu tych przypadkach. Nasi klienci mogą liczyć na pomoc zarówno w sprawach związanych z przyjęciem, jak i odrzuceniem spadku. W ramach usług oferujemy również doradztwo w kwestiach związanych z wydziedziczeniem, a także z odpowiedzialnością za długi spadkowe.