Prawo cywilne

Jako kancelaria radców prawnych świadczymy pomoc we wszystkich sprawach, które są regulowane przez prawo cywilne. Są to m.in.: sprawy o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, o ochronę dóbr osobistych, ustanowienie służebności, spadkowe, alimentacyjne, a także z zakresu obrotu nieruchomościami czy też dochodzenia wierzytelności oraz roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów i inne związane bezpośrednio z prawem cywilnym.

Wszelkie czynności wykonujemy zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, a przekazane nam informacje (w tym także korespondencja mailowa oraz dokumenty) są objęte tajemnicą zawodową.

Usługi świadczymy w formie:

  • porad prawnych,
  • sporządzania, a także opiniowanie umów (sprzedaży, najmu, o świadczenie usług, zlecenia, itp.) i innego rodzaju dokumentów,
  • zastępstwa sądowego, procesowego i egzekucyjnego,
  • sporządzania opinii prawnych, ekspertyz i pism procesowych,
  • prowadzenia bądź wsparcia w negocjacjach (w tym handlowych),
  • sporządzania, przygotowywania, negocjowania oraz zawierania ugód.