Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego w pełnym spektrum zagadnień prawa pracy począwszy od zakładania działalności gospodarczej przez przyszłego pracodawcę, poprzez przygotowywanie pełnej dokumentacji, jak również wszelką pomoc i czynności prawne na rzecz pracowników oraz innych osób związanych z wykonywaniem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych form zatrudnienia.

Ponadto radcowie prawni Kancelarii udzielają pomocy prawnej w sprawach emerytalnych, rentowych i wypadkowych, w zakresie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku poniesionego w wypadku przy pracy, oraz pomoc prawną w zakresie zmiany treści protokołów powypadkowych i pracy w szczególnych warunkach, a więc kwalifikacji do wcześniejszej emerytury.