Prawo ubezpieczeń majątkowych i osobistych

W przypadku wystąpienia sytuacji losowej określonej w umowie, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłacenia świadczenia w wysokości określonej w dokumencie. Kancelaria świadczy pomoc w przypadku konieczności dochodzenia wypłaty odszkodowania, zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Oparciem dla wszelkich działań jest tu prawo ubezpieczeń majątkowych i osobistych. Prawo ubezpieczeń osobistych dotyczy zabezpieczania życia, zdrowia i zdolności do pracy danej osoby, majątkowe natomiast - zabezpieczania mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Pomoc, proponowana przez kancelarię, obejmuje zarówno dochodzenie wypłaty odszkodowania w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym oraz prowadzenie ewentualnych negocjacji. Wspieramy zarówno w przypadku odmowy, jak i wtedy, gdy towarzystwo proponuje zaniżoną wartość świadczenia.