Forma i zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne w postaci:

• Doraźnego poradnictwa prawnego dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

• Kompleksowej obsługi prawnej: przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, organów administracji publicznej, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących swoją aktywność na obszarze jurysdykcji prawa polskiego dopuszczoną przez to prawo.

• Pomocy prawnej podmiotom zagranicznym oraz obcokrajowcom na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

• Zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi obu instancji oraz w nadzwyczajnych trybach odwoławczych, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

• Zastępstwa prawnego w sądowym postępowaniu administracyjnym oraz przed organami samorządowymi, państwowymi i podatkowymi.

• Pomocy prawnej dla pokrzywdzonych, powodów cywilnych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniach z zakresu prawa karnego.

• Pośrednictwa i udziału w negocjacjach, mediacjach oraz konsultacjach prawnych.

• Poradnictwa w zakresie BHP (wymogów prawnych w zakresie dokumentacji, szkoleń oraz obowiązujących procedur zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy).