BHP

Pomoc Kancelarii obejmuje:

• szkolenia w zakresie BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników,

• pomoc prawna w zakresie zmiany treści protokołów powypadkowych i w zakresie pracy w szczególnych warunkach, a więc kwalifikacji do wcześniejszej emerytury.

Kancelaria na bieżąco współpracuje z biegłym sądowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.