BHP

Prawo pracy obejmuje takie zagadnienia, jak obowiązki pracodawcy wobec zatrudnianych osób, także w zakresie BHP w zakładzie i szkoleń z nim związanych, jak również zasady, według których można ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę. Kodeks pracy reguluje sposoby rozwiązania umowy o zatrudnienie, a także określa, jakie prawa ma dana osoba po przepracowaniu określonej liczby lat i ile wynosi odprawa, jaką powinna otrzymać od zatrudniającego ją zakładu.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w tak określonym zakresie dla właścicieli firm, a także dla pracowników.

Pomoc Kancelarii obejmuje:

  • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców,
  • wyjaśnienia i doradztwo w zakresie zmiany treści protokołów powypadkowych i w zakresie pracy w szczególnych warunkach, a więc w określeniu, jakie są kwalifikacje do wcześniejszej emerytury.